<track id="rgggs"></track>
<optgroup id="rgggs"><small id="rgggs"><pre id="rgggs"></pre></small></optgroup>
<optgroup id="rgggs"><small id="rgggs"></small></optgroup>

<optgroup id="rgggs"></optgroup>
 • <ol id="rgggs"></ol>
  云閃付操作指南

     1.  從應用商店下載“云閃付”APP

            

            IMG_5248.PNG


     2.  打開“云閃付”根據提示完成注冊

            

            IMG_5250.PNG


     3.   點擊“立即添加您的卡片”

            

            IMG_5251.PNG


     4.  根據提示完成銀行卡號等信息輸入及驗證

            

            IMG_5252.PNG


         5.  “我的卡包”顯示銀行卡信息及證明成功

            

            IMG_5253.PNG

  WWW.XILEHEZI.COM